W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Infolinia ZTM:
800 16 30 30

e-mail:
kancelaria@metropoliaztm.pl

ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP

NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114

Petycje

XML

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) w Katowicach z siedzibą przy ul. Barbary 21A
w Katowicach, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliaztm.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji oraz ich archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z ustawy z dnia 11 lipca 2017  r. o petycjach oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla ZTM, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, a także publikowane w BIP ZTM w przypadku uzyskania zgody zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 25 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia w sytuacjach określonych w ustawie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: tekst jednolity Ustawy o petycjach

Petycja nr 14/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie korekty rozkładu jazdy autobusu linii nr M11. Data złożenia petycji 28.09.2022 r.        Przewidywany termin załatwienia sprawy 28.12.2022 r. (zgodnie z art....

Petycja nr 13/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie likwidacji kursowania linii 850. Data złożenia petycji 22.08.2022 r.        Przewidywany termin załatwienia sprawy 22.11.2022 r. (zgodnie z art. 10 ust.1...

Petycja nr 12/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust. 3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie obsługi przystanku „Gliwice Tarnogórska” dla linii autobusowej nr M-14 w relacji Gliwice Kujawska – Siedliska Cargo. Data złożenia petycji 07.09.2022 r.      ...

Petycja nr 11/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie obsługi przystanków w miejscowości Sączów na trasie nowej linii metropolitalnej M116. Data złożenia petycji 01.09.2022 r.         Przewidywany termin...

Petycja nr 10/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie rozszerzenia linii M16 o przystanek zlokalizowany przy ul. Szkubacza 1 - Centrum Handlowe M1 Zabrze. Data złożenia petycji 23.08.2022 r.         Przewidywany...

Petycja nr 9/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie zmiany godzin kursowania autobusu nr 609 lub dodanie dodatkowych godzin. Data złożenia petycji 28.07.2022 r.         Przewidywany termin załatwienia sprawy...

Petycja nr 8/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie przywrócenia w godzinach porannych kursów autobusów linii nr 194 w niedziele. Data złożenia petycji 18.07.2022 r.         Przewidywany termin załatwienia...

Petycja nr 7/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie zmian w kursowaniu autobusu linii M105. Data złożenia petycji 30.06.2022 r.         Przewidywany termin załatwienia sprawy 30.09.2022 r. (zgodnie z art. 10...

Petycja nr 6/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie niezawieszania w okresie wakacyjnym dwóch kursów (o godz. 6:12 oraz 7:12) linii autobusowej nr 911 na relacji Czeladź-Katowice. Data złożenia petycji...

Petycja nr 5/2022

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie obsługi przystanków autobusowych umiejscowionych w Chorzowie przy ul. Opolskiej przez linię autobusową nr 632. Data złożenia petycji 19.04.2022 r.        ...