W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Infolinia ZTM:
800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705

Regon: 369308114

Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).

Petycje

XML

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) w Katowicach z siedzibą przy ul. Barbary 21A
w Katowicach, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: http://bip.metropoliaztm.pl.
2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji oraz ich archiwizacji.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z ustawy z dnia 11 lipca 2017  r. o petycjach oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla ZTM, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, a także publikowane w BIP ZTM w przypadku uzyskania zgody zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 25 lat.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie petycji bez rozpatrzenia w sytuacjach określonych w ustawie.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna: tekst jednolity Ustawy o petycjach

Petycja nr 14/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie wykorzystania piktogramów informujących o dostępności. Data złożenia petycji 27 września 2023 r.     Przewidywany termin załatwienia sprawy 27 grudnia 2023 r....

Petycja nr 13/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie umieszczenia informacji na stronie, Facebooku i Google dot. bezzasadności skarg i wniosków w konkretnych sytuacjach. Data złożenia petycji 27 września 2023 r....

Petycja nr 12/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie poprawy funkcjonowania Systemu Informacji Pasażerskiej. Data złożenia petycji 27 września 2023 r.     Przewidywany termin załatwienia sprawy 27 grudnia 2023 r....

Petycja nr 11/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie utworzenia dodatkowych przystanków autobusowych na żądanie w Katowicach przy ul. Kwiatów Polskich i ul. Marzanny. Data złożenia petycji 28 września 2023 r.    ...

Petycja nr 10/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie poparcia budowy przystanku na Osadzie Jana w Tarnowskich Górach w ramach zadania LOT B - Prace na linii kolejowej 131 na odcinku Nakło Śląskie (km 29,00) -...

Petycja nr 9/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja dot. zmiany redakcyjnej w Regulaminie przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego. Data złożenia petycji 25...

Petycja nr 8/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Młodzieżowa Rada Miejska w Świętochłowicach Przedmiot petycji Petycja w sprawie przedłużenia bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży, mających miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gmin wchodzących w skład GZM, posiadających ważny dokument potwierdzający status ucznia szkoły...

Petycja nr 7/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie przywrócenia połączenia o godzinie 15:14 autobusu linii nr 25 z przystanku Będzin Muzeum. Data złożenia petycji 15 maja 2023 r.     Przewidywany termin...

Petycja nr 6/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie włączenia przystanku Tychy Osiedle ,,O" do obsługi przez linię metropolitalną M10. Data złożenia petycji 03 marca 2023 r.  Przewidywany termin załatwienia...

Petycja nr 5/2023

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. Przedmiot petycji Petycja w sprawie wprowadzenia dodatkowego połączenia autobusowego pomiędzy dzielnicami Nikiszowiec i Giszowiec. Data złożenia petycji 22.02.2023 r.  Przewidywany termin...