W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Bezpłatny numer 800 16 30 30;
Numery płatne*
(32) 74 38 400,
(32) 74 38 446,
(32) 291 04 05;

e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP

NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Bezpłatny numer 800 16 30 30;
Numery płatne*
(32) 74 38 400,
(32) 74 38 446,
(32) 291 04 05;

e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej:/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP

NIP ZTM: 634-29-22-705
Regon: 369308114

Informacja dotycząca skarg i wniosków

Wersja strony w formacie XML

SKARGI I WNIOSKI


Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Zarządzie Transportu Metropolitalnego odbywa się zgodnie z następującymi przepisami:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego – dział VIII „Skargi i wnioski“ (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. nr 5 poz. 46)

Złożenie skargi lub wniosku dotyczącego pracy ZTM

1. Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:

a)    zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez ZTM lub jego pracowników,

b)    naruszenia praworządności,

c)    naruszenia interesów skarżących,

d)    przewlekłego lub biurokratycznego załatwienia spraw,

e)    nienależytego załatwienia wniosku

2. Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:

a)    poprawy organizacji ZTM,

b)    wzmocnienia praworządności,

c)    usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

d)    ochrony właśności,

e)    lepszego zaspokojania potrzeb ludności.


Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie
  • na adres siedziby ZTM: ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
  • faksem pod numer (32) 25 19 745,
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl ,
  • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /METROPOLIAZTM/SkrytkaESP,    
   (aby skorzystać z zasobów tego systemu należy założyć konto na stronie internetowej www.epuap.gov.pl ),
  • złożyć w formie pisemnej bepośrednio w siedzibie ZTM w godzinach pracy –  Kancelaria Ogólna ZTM (p.011) lub w Punktach Obsługi Pasażera ZTM
   w godzinach pracy.
 • ustnie do protokołu – zakresie zadań przypisanych referatom oraz wydziałom
  w Regulaminie Organizacyjnym, w sprawach skarg i wniosków obywatele są przyjmowani przez Naczelników lub wyznaczonych przez nich pracowników w siedzibie ZTM od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.

Dyrektor ZTM lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek, w godzinach od 14:00-16:00.

Przyjęcia stron odbywają się po wcześniejszym telefonicznym (tel. 32 74 38 401) lub osobistym (siedziba ZTM, pok.145) umówieniu spotkania, każdorazowo określąjac jego przedmiot.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego, z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: www.bip.metropoliaztm.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi/wniosku oraz ich archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 237 oraz 243 i 244 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust 1 lit. c rozporządzenia) oraz ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszając istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osób, której dane dotyczą (art. 9 ust 2 lit. g rozporządzenia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla Urzędu. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na BIP Urzędu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, min. 5 lat.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.


Formularz skarg i wniosków

Formularz skarg i wniosków

Imię i nazwisko

Proszę o udzielenie odpowiedzi w formie papierowej na wskazany adres korespondencyjny lub elektronicznej na podany adres e-mail*

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych właściwemu podmiotowi realizującemu na zlecenie ZTM usługę , której dotyczy skarga/wniosek: TAK/NIE

* Pole wymagane


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane