W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Infolinia ZTM:
800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705

Regon: 369308114

Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).

Sygnaliści

SYGNALIŚCI

Zarząd Transportu Metropolitalnego uregulował zasady oraz sposób zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w zakresie naruszeń prawa Unii zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Regulamin dotyczący zgłoszeń obowiązująca w Zarządzie Transportu Metropolitalnego

W Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach został przyjęty Regulamin nr 3/2022 Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach w sprawie zasad zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Regulamin określa zasady zgłaszania i rozpatrywania zgłoszeń o nieprawidłowościach w miejscu pracy, zapewnienia poufności i ochrony osobom Zgłaszającym przed działaniami odwetowymi.

Jak zgłosić naruszenie prawa Unii w Zarządzie Transportu Metropolitalnego? 

Zgłaszający w celu przekazania zgłoszenia ma prawo skorzystać z następujących kanałów zgłoszeń:
a. za pomocą formularza zgłoszeniowego narzędzia Statlook Sygnalista, służącego do przyjmowania zgłoszeń, spełniającego wymogi Dyrektywy, 
b. w formie listownej na adres: Zarząd Transportu Metropolitalnego ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice z dopiskiem na kopercie, np. ,,zgłoszenie nieprawidłowości“, ,,Wydział Prawny ZTM – do rąk własnych“,
c. osobiście lub telefonicznie do Naczelnika Wydziału Prawnego lub w przypadku jego nieobecności Z-cy Naczelnika Wydziału Prawnego, który dokumentuje Zgłoszenie w formie notatki służbowej (32 74 38 406),
d. poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach w pokoju nr 311.

Ścieżka rozpatrywania zgłoszenia

Po przyjęciu zgłoszenia Zarządzeniem Dyrektora ZTM każdorazowo powołuje się Komisję, która po otrzymaniu zgłoszenia niezwłocznie przystępuje do czynności związanych z jego rozpoznaniem. W przypadku potwierdzenia zasadności Zgłoszenia, Komisja wskazuje proponowane do podjęcia działania naprawcze oraz dyscyplinujące. W przypadku niepotwierdzenia zasadności Zgłoszenia, Komisja informuje o tym fakcie i przeprowadzonej weryfikacji Zgłaszającego oraz osobę, której Zgłoszenie dotyczy. Działania te prowadzone są bez zbędnej zwłoki.

Wszystkie działania następcze przedstawiane są w terminie umożliwiającym przekazanie końcowej informacji zwrotnej Zgłaszającemu w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia lub wpływu zgłoszenia do ZTM. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do sześciu miesięcy, o czym należy poinformować Zgłaszającego.

Ochrona Zgłaszającego

Zgodnie z prawem Zgłaszający podlega ochronie pod warunkiem, że: 
· miał uzasadnione podstawy sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje o naruszeniu prawa są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia,
· dokonał zgłoszenia zgodnie z Regulaminem, zgodnie z przepisami prawa, w dobrej wierze i w interesie publicznym.

Zgłaszający dokonujący zgłoszenia w złej wierze lub dokonujący zgłoszenia niepoważnego lub stanowiącego nadużycie prawa nie podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie. Nie podlegają również ochronie Zgłaszający, którzy przy dokonywaniu zgłoszeń podają celowo i świadomie błędne lub wprowadzające w błąd informacje.

Zakaz działań odwetowych

Wobec Zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe, groźby działań odwetowych i próby podejmowania działań odwetowych.

Żaden Zgłaszający, osoba mu pomagająca lub powiązania z nim, która korzysta z instrumentów przewidzianych w procedurze oraz w przepisach prawa nie może spotkać się z odwetem lub negatywną oceną swojego zachowania ze strony przełożonych oraz innych pracowników. Dotyczy to także osób, które występują we wszelkich postępowaniach w charakterze świadka lub sygnalizują pracodawcy bądź innym, przewidzianym prawem organom, dostrzeżone nieprawidłowości lub udzielają wsparcia w tym zakresie innym pracownikom.

Zakaz działań odwetowych obejmuje zarówno ochronę osób dokonujących zgłoszenia, jak i osób pomagającym im w dokonaniu zgłoszenia.

Zakaz działań odwetowych obowiązuje także, jeżeli w toku rozpoznania okaże się, że zgłoszenie było bezzasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego