W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Infolinia ZTM:
800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705

Regon: 369308114

Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).

Informacja dot. składania reklamacji

Informacja dot. składania reklamacji od nałożonych opłat dodatkowych

Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji z tytułu nałożonych opłat dodatkowych w Zarządzie Transportu Metropolitalnego odbywa się zgodnie z następującymi przepisami:

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe – Rozdział IX Art. 79 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8),
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz.U. z 2006 r., nr 38 poz. 266),
 3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 807),
 4. Taryfa Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach,
 5. Regulamin przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Złożenie reklamacji

 1. Uprawniony albo podróżny może złożyć reklamację, gdy nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.
 2. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia:
  • oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd),
  • potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów,
  • oryginał opłaty dodatkowej,
  • numer rachunku bankowego,
  • adres korespondencyjny osoby składającej reklamację.

Reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do zapłaty z tytułu przewozu osób składa się nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Reklamacje można składać:

 • pisemnie na adres siedziby ZTM: ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice,
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl,
 • na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą: /METROPOLIAZTM/Skrytka ESP,
 • w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie ZTM w godzinach pracy w Kancelarii ZTM lub w Punktach Obsługi Pasażera ZTM w godzinach pracy,
 • przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.bip.metropoliaztm.pl
 • poprzez portal klienta ŚKUP na stronie www.portal.kartaskup.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: metropoliaztm.pl.

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) dochodzenia od Pani/Pana należności za przejazd i opłaty dodatkowej lub rozpatrzenia odwołania.,

b) prowadzenia archiwizacji dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a) obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia) wynikający z art. 33a i art. 79 Prawo przewozowe, art. 121 Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania cywilnego oraz niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 9 ust. 2 lit. f),

b) obowiązek ciążący na administratorze wynikający z art. 5 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) oraz niezbędność przetwarzania do celów archiwalnych w interesie publicznym (art. 9 ust. 2 lit. j rozporządzenia) .


4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie korespondencji papierowej, podmiotom realizującym usługi windykacyjne w imieniu ZTM oraz świadczącym usługi informatyczne dla ZTM.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, tj. 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją nie podania danych jest skierowanie spawy do organów ścigania lub sądowych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.

Powiadom znajomego