W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Infolinia ZTM:
800 16 30 30
e-mail: kancelaria@metropoliaztm.pl
ePUAP:
/METROPOLIAZTM/SkrytkaESP
NIP ZTM: 634-29-22-705

Regon: 369308114

Wydziały rozmieszczone są w dwóch budynkach: ul. Barbary 21A (budynek główny) oraz ul. Barbary 21 (budynek OPAL, II piętro).

Klauzula informacyjna dot. zamówienia publicznego

Klauzula Informacyjna dot.  zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a.    udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru najkorzystniej oferty

b.    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

c.     archiwizacji dokumentów


Podstawami przetwarzania danych osobowych są:

a.    podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, po ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i niezbędność przetwarzania do wykonania i realizacji postępowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) oraz zapisów Regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 55/2022 Dyrektora ZTM z dnia 30 sierpnia 2022 r. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

b.    obowiązek prawny administratora wynikający z Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzają­cych dane osobowe na jego polecenie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne, a także operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie podmiotowej BIP.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji postanowień umowy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres archiwizacji dokumentacji wynikający z przepisów prawa tj. 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia umowy.

6) W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli podstawą przetwarzania nie jest przepis prawa), ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora).

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji umowy i związanych z nią obowiązków.

9) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego