Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach.

Przedmiot petycji
Petycja w sprawie przywrócenia w godzinach porannych kursów autobusów linii nr 194 w niedziele.

Data złożenia petycji
18.07.2022 r.        

Przewidywany termin załatwienia sprawy
18.10.2022 r. (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia).               

Przebieg postępowania/ zasięgane opinie
1) 18 lipca 2022 r. - petycja nr 8/2022. 

Sposób załatwienia petycji
W trakcie rozpatrywania.Załączniki:

1) Petycja nr 8/2022
Informacja dot. wyłączenia jawności informacji w petycji nr 8/2022