Klauzula Informacyjna dot. fanpage Facebook, Linkedin, Youtube

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM), z siedzibą przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice, adres email: kancelaria@metropoliaztm.pl, strona internetowa: bip.metropoliaztm.pl.
2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@metropoliaztm.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a.   udzielania odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność,
b. odpowiedzi na Pani/Pana pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji 
z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych,
c.   informacje w wiadomościach prywatnych.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są:
a.   art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyrażają Państwo kierując do nas zapytanie;
b.   art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy możliwości/ chęci zawarcia współpracy oraz ustalenia ich warunków. np. chce użytkownika na skorzystanie z usług, które prowadzimy w związku z wykonywana działalnością;
c.   art. 9 ust.2 lit. h RODO jeśli pozyskane od Państwa informacje będą     danymi szczególnej kategorii;
d.   art. 6 ust. 1 lit. f RODO jeśli nasza relacja z Państwem dotyczy innych niż wskazanych w punkcie wyżej interesów,
Wszelkie działanie naszego fanpage’a są zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie: Facebook, Likendin lub YouTube. Wszelkie informacje zawarte na Pani/Pana profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook/Linkedin/YouTube.

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także operatorowi pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, podmiotom świadczącym usługi informatyczne dla ZTM. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie podmiotowej BIP.
5) Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage'a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
a.   identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),
b.   zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek),
c.   inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać Wizerunek) Wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne,
d.   treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikacje Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzie się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).
6) Pani/Pana dane osobowe związane z aktywnością korzystania z powyższych fanpage’ów, nie będzie archiwizowana poza danym serwisem (Facebook, Linkedin lub YouTube). W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Panią/a komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. Historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, Linkedin lub YouTube.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania ich kopii oraz przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku żądań odnośnie wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.
9) Pani/Pana relacje z ZTM są w pełni dobrowolne. 


Załączniki:

Klauzula informacyjna - Facebook, linkedin, YouTube