Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 688.Załączniki:

Specyfikacja zamówienia (SZ)
Załącznik nr 1 do SZ_Formularz Ofertowy (wzór)
Załącznik nr 2 do SZ_Oświadczenie (wzór)
Załącznik nr 3 do SZ_oświadczenie art. 7
Załącznik nr 4 do SZ_Wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
wybór oferty