Formularz reklamacyjny od nałożonych opłat dodatkowych

Formularz reklamacyjny od nałożonych opłat dodatkowych

(ulica, numer domu/lokalu)

Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji. Brak zgody na przetwarzanie przez ZTM danych, dotyczących pasażera, uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

maksymalny rozmiar załącznika wynosi 100 MB; załączniki można przesyłać w formatach: pdf, jpg, jpeg, webp, png, tiff, doc, docx, xls, xlsx, xml, ppt, odt, ods, odp, txt, zip, tar, gz, 7z.

* Pole wymagane