Formularz reklamacyjny od nałożonych opłat dodatkowych

Formularz reklamacyjny od nałożonych opłat dodatkowych

(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miasto)

Wyrażenie zgody jest niezbędne w celu rozpatrzenia reklamacji. Brak zgody na przetwarzanie przez ZTM danych, dotyczących pasażera, uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

* Pole wymagane