Zgodnie z Zarządzeniem nr 29/2022 Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach z dnia 6 maja 2022 r., strona Biuletynu Informacji Publicznej ZTM jest redagowana bezpośrednio przez pracowników
Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Główni Redaktorzy BIP:

Katarzyna Ziomek
tel. 32 74 38 484
kziomek@metropoliaztm.pl

Bartosz Florczyk
tel. 32 74 38 457
bflorczyk@metropoliaztm.pl

Sylwia Klimek
tel. 32 74 38 458
sklimek@metropoliaztm.pl

Zarząd Transportu Metropolitalnego
Wydział Organizacyjny
ul. Barbary 21a, Katowice
pok. 322, 309


 

Koordynatorzy BIP z poszczególnych komórek organizacyjnych ZTM

Wydział Organizacyjny

Monika Sottopietra-Kowal

Martyna Malich 

Wydział Kadr i Płac

Katarzyna Lipszyj

Małgorzata Wilk 

Wydział Reklamy i Marketingu

Paulina Wróbel 

Wydział Zamówień Publicznych

Grzegorz Włoczyk

Monika Mrozek

Łukasz Zosgórnik