Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2020 Dyrektora Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach
z dnia 13 marca 2020 r., strona Biuletynu Informacji Publicznej ZTM jest redagowana bezpośrednio przez pracowników
Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Główni Redaktorzy BIP:

Katarzyna Ziomek
tel. 32 74 38 458
kziomek@metropoliaztm.pl

Bartosz Florczyk
tel. 32 74 38 465
bflorczyk@metropoliaztm.pl

Zarząd Transportu Metropolitalnego
Wydział Organizacyjny
ul. Barbary 21a, Katowice
pok. 144


 

Koordynatorzy BIP z poszczególnych komórek organizacyjnych ZTM

Wydział Organizacyjny

Monika Sottopietra-Kowal 

Wydział Kadr i Płac

Aleksandra Hałupka

Małgorzata Wilk 

Wydział Reklamy i Marketingu

Paulina Wróbel 

Wydział Prasowy i Komunikacji z Pasażerem

Hubert Morawski 

Wydział Zamówień Publicznych i Zakupów

Grzegorz Włoczyk

Kasandra Kurdek

Urszula Polewczyk

Grażyna Zemeła