1. Katarzyna Ziomek
Redaktor

tel. 32 74 38 458
e-mail: kziomek@metropoliaztm.pl


2. Bartosz Florczyk
Redaktor

tel. 32 74 38 466
e-mail: bflorczyk@metropoliaztm.pl


3. Paulina Wróbel

Koordynator

tel. 32 74 38 503
e-mail: pwrobel@metropoliaztm.pl

4. Hubert Morawski
Koordynator

tel. 32 74 38 503
e-mail: hmorawski@metropoliaztm.pl

5. Aleksandra Hałupka
Koordynator

tel. 32 74 38 452
e-mail: ahalupka@metropoliaztm.pl

6. Małgorzata Wilk
Koordynator

tel. 32 74 38 427
e-mail: mwilk@metropoliaztm.pl

7. Tomasz Haska
Koordynator

tel. 32 74 38 457
e-mail: thaska@metropoliaztm.pl

Inspektor Ochrony Danych

8. Kasandra Kurdek
Koordynator

tel. 32 74 38 470
e-mail: kwrona@metropoliaztm.pl

9. Grażyna Zemeła
Koordynator

tel. 32 74 38 471
e-mail: gzemela@metropoliaztm.pl