Aleksandra Schwarz
Koordynator BIP

tel. 32 74 38 458
e-mail: aschwarz@metropoliaztm.pl

WydziaƂ Organizacyjny i Spraw Pracowniczych