Aleksandra Schwarz
Koordynator BIP

tel. 32 74 38 458
emali: aschwarz@metropoliaztm.pl

WydziaƂ Organizacyjny i Spraw Pracowniczych