Aleksandra Schwarz
Koordynator BIP

tel. 32 74 38 458
emali: aleksanda.schwarz@metropoliaztm.pl

Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych