Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice


Bezpłatny numer 800 16 30 30;
Numery płatne* (32) 74 38 400, (32) 74 38 446, (42) 291 04 05;
* opłaty wg taryfy operatora
Fax: (32) 25 19 745

Ważniejsze stanowiska, telefony

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

Dyrektor ZTM

Małgorzata Gutowska

(32) 74 38 401

Z-ca Dyr. ds. Administracyjnych

Krzysztof Dzierwa

(32) 74 38 551

Z-ca Dyr. ds. Rozwoju

Grzegorz Dydkowski

(32) 74 38 501

Główny Księgowy

Bartłomiej Gocek

(32) 74 38 551

(32) 74 38 549

Z-ca Dyr. ds. Przewozów

Krzysztof Sobański

 

Z-ca Dyrektora II

Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY

Henryk Szudy

((32) 74 38 411

Z-ca Dyrektora I

Obszar Południowy TYCHY

Andrzej Ochman

(32) 74 38 512

Kancelaria Biura

 

(32) 25 19 745
(32) 74 38 454

Z-ca Głównego Księgowego

Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY

Jolanta Gwóźdź

(32) 285 28 8,

(32) 384 66 62

Naczelnik Wydziału Prasowego

Anna Koteras

(32) 25 72 533
(32) 74 38 403

Naczelnik Wydziału Kontroli Biletów

Janusz Tyran

(32) 74 38 520

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych

 

(32) 74 38 451

Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych

Obszar Południowy TYCHY

Małgorzata Wilk

(32) 219 38 20

Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych

Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY

Gabriela Kurowska

(32) 285 28 85

(32) 384 65 83

Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością  Usług Przewozowych

Łukasz Słania

(32) 74 38 417

Kierownik Działu Zarządzania Jakością Usług Przewozowych

Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY

Kamil Czajka

(32) 285 28 85

(32) 384 65 83

Kierownik Działu Zarządzania Jakością Usług Przewozowych

Obszar Południowy TYCHY

Rafał Zając

 

(32) 219 38 20 wew. 28, 23

 

Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów

Mieczysław Bladowski

(32) 74 38 434

Naczelnik Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego

Krzysztof Drewniok

(32) 74 38 413

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

Grzegorz Włoczyk

(32) 74 38 470

Specjalista ds. BHP

Piotr Radziszewski

(32) 74 38 407

p.o. Kierownik Referatu Kontroli Usług Przewozowych

Wojciech Trzewik

(32) 74 38 441

Kierownik Referatu Budżetowania i Weryfikacji Usług Przewozowych

Sujkowski Adam

(32) 74 38 425

Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych oraz Strategii

Krzysztof Moruś

(32) 74 38 529

Kierownik Referatu Badań i Rozwoju

Wojciech Gorgoń

(32) 74 38 521

Naczelnik Wydziału Sprzedaży

Ewa Peist

(32) 74 38 536

Kierownik Działu Sprzedaży

Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY

Anna Łączkowska

(32) 219 38 20

(32) 384 65 83

Kierownik Referatu Kontroli Biletów

Tomasz Musioł

(32) 74 38 590

Naczelnik Wydziału Windykacji

Tomasz Żyła

(32) 74 38 507

Kierownik Działu Windykacji

Obszar Południowy TYCHY

Sylwia Trzaska

(32) 219-38-20 wew. 29

Kierownik Działu Windykacji

Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY

Agnieszka Staroń

(32) 285 28 85

(32) 384 65 83

Kierownik Referatu Obsługi Automatów Biletowych

Andrzej Piestrzyński

(32) 74 38 532

Naczelnik Wydziału Księgowo-Finansowy

Klaudia Kura

(32) 74 38 566

Kierownik Referatu ds. Administracji

Ewa Karwat

(32) 74 38 465

Kierownik Referatu Punktów Obsługi Pasażera

Marek Staroń

(32) 74 38 531

Kierownik Referatu Planowanie i Kontroli Finansowej

Tadeusz Gieraszek

(32) 74 38 527

Kierownik Referatu ds. Elektronicznych Płatniczych Systemów Kartowych

Ireneusz Sobański

(32) 74 38 487

Kierownik Referatu Infrastruktury Mobilnej i Aplikacji Przewozowych

Jerzy Orenowicz

(32) 74 38 559

Kierownik Referatu Telefonicznej Obsługi Klienta i Reklamacji

Ryszard Karwat

(32) 74 38 417